«Perder los papeles» y el secuestro de la amígdala

Secuestro amigdalar o «Amygdala Hijack», es el término con el cual el psicólogo estatunidenc, Daniel Goleman, denominó a las explosiones emocionales que llegan a nublar nuestro raciocinio, y que son debidas al hecho que la amígdala toma el control de nuestro cerebro. En estos momentos, hacemos o decimos cosas de las que después es muy posible que nos arrepintamos. Es como si un sentimiento dirigiera nuestras actuaciones. Es decir, es el proceso por el cual «perdemos los papeles».

Imagino que muchos de vosotros os estaréis preguntando qué es la amígdala. En primer lugar, aclarar que se trata de la amígdala cerebral, no de las amígdalas situadas en el fondo de la cavidad lingual que, cuando se infectan, dan lugar a la conocida amigdalitis o «anginas». La amígdala cerebral es uno de los centros emocionales de nuestro cerebro. Una estructura en forma de almendra (su nombre viene de almendra en griego) situada cerca del hipocampo en la parte frontal del lóbulo temporal. La amígdala es esencial para poder sentir ciertas emociones como el miedo, la ira, la rabia, los impulsos… y forma parte del sistema límbico (tálamo, hipotálamo, amígdala cerebral e hipocampo) que es el encargado de controlar nuestras emociones. Por ejemplo, una persona que tuviera la amígdala dañada sería incapaz de percibir las situaciones de peligro.

Pero, ¿cómo actuar cuando se produce un secuestro amigdalar? Es fácil decir aquello de  «no nos debemos dejar llevar por el pánico»,  pero lo que no parece tan fácil es ponerlo en práctica… Os daré un pequeño truco para intentar no «perder los papeles». No es sencillo, pero os aseguro que funciona.

1.- Tenéis que tener pensado (no se puede hacer en el momento en que nos enfadamos, no somos capaces) una cosa que os guste, que sea real y que tenga que pasar de verdad, en un periodo no máximo a quince días. No hace falta que sea una gran cosa, puede ser una película, tu serie preferida, una buena comida, una salida con amigos o con la pareja, un día de fiesta… El caso es que tiene que ser algo que nos guste y esté por llegar.

2.- Cuando empieza el «secuestro», porque nos damos cuenta, nunca viene de golpe aunque sea rápido, tenemos que usar nuestro as en la manga y pensar (¡aunque en aquel momento te cueste mucho porque el cuerpo te pide guerra!) en aquello que tiene que pasar en los próximos días.

3.- Notaréis, porque se nota, que la amígdala pierde un poco de fuerza en su secuestro, a pesar de que todavía estéis en plena lucha con ella. Tenéis que continuar fijándoos en el hecho bueno que pasará.

4.- Pensar: «¡No vale la pena!»

Probad primero con algo que no os afecte demasiado cómo que alguien se cuele a la cola del súper o… y conoceréis la sensación que se tiene. Es algo así como cuando un día estás muy angustiado en el trabajo y de pronto piensas: «¡Bien, es Viernes!!!» Continuas teniendo el mismo trabajo, pero se ve diferente ¡porque es Viernes! (suponiendo, claro, que el Sábado no trabajéis).
¡Cuanto más practiquéis, más fácil os será! Ánimo y a aprender a hacer de mediadores entre vuestros sentimientos y vuestra amígdala.

 

«PERDRE ELS PAPERS» I EL SEGREST AMIGDALAR

Segrest amigdalar o «Amygdala Hijack», és el terme amb el qual el psicòleg estatunidenc, Daniel Goleman, va anomenar a les explosions emocionals que arriben a ennuvolar el nostre raciocini, i que són degudes al fet que l’amígdala pren el control del nostre cervell. En aquests moments, fem o diem coses de les quals, després,  és molt possible que ens penedim. És com si un sentiment dirigís les nostres actuacions. És a dir, és el procés pel qual «perdem els papers».

Imagino que molts de vosaltres us estareu preguntant què és l’amígdala.  En primer lloc, aclarir que es tracta de l’amígdala cerebral, no les amígdales situades al fons de la cavitat lingual que, quan s’infecten,  donen lloc a la coneguda amigdalitis o «angines». L’amígdala cerebral és un dels centres emocionals del nostre cervell. Una estructura en forma d’ametlla (el seu nom ve d’ametlla en grec) situada a prop de l’hipocamp en la part frontal del lòbul temporal. L’amígdala és essencial per poder sentir certes emocions com la por, l’ira, la ràbia, els impulsos… i forma part del sistema límbic (tàlem, hipotàlem, amígdala cerebral i hipocamp) que és l’encarregat de controlar les nostres emocions. Per exemple, una persona que tingués l’amígdala danyada seria incapaç de percebre les situacions de perill.

Però, com actuar quan es produeix un segrest amigdalar? És fàcil dir allò de què «no ens hem de deixar endur pel pànic»,  però el que no sembla tan fàcil és posar-ho en pràctica… Us donaré un petit truc per intentar no «perdre els papers». No és senzill, però us asseguro que funciona.

1.- Heu de tenir pensat (no es pot fer en el moment en què ens enfadem, som incapaços) una cosa que us agradi, que sigui real i que hagi de passar de veritat, en un període no màxim a quinze dies. No cal que sigui una gran cosa, pot ser una pel·lícula, la teva sèrie preferida, un bon àpat, una sortida amb amics o amb la parella, un dia de festa… El cas és que ha de ser alguna cosa que ens agradi i estigui per venir.

2.- Quan comença el «segrest», perquè ens adonem, mai ve de cop encara que sigui ràpid, hem de fer servir el nostre as a la màniga i pensar (encara que en aquell moment et costi molt perquè el cos et demana guerra!) en allò que esdevindrà en els dies vinents.

3.- Notareu, perquè es nota, que l’amígdala perd una mica de força en el seu segrest, tot i que encara esteu en plena lluita amb ella. Heu de continuar fixant-vos en el fet bo que passarà.

4.- Pensar: «No val la pena!»

Proveu primer amb alguna cosa que no us afecti gaire com que algú es coli a la cua del súper o… i veureu la sensació que es té. És alguna cosa així com quan un dia estàs molt angoixat a la feina i de cop penses «Bé, és divendres!!!» Continues tenint la mateixa feina, però es veu diferent perquè és divendres! (suposant, és clar, que dissabte no treballeu…)

Com més practiqueu, més fàcil us serà!! Ànim i a aprendre a fer de mediadors entre els vostres sentiments i la vostra amígdala.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s